Ngày

Nội dung

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Cái Răng

Khu vực : Một phần KV Phú Thắng – P. Tân Phú quận Cái Răng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực : Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực : Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực : Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực : Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Bình Thủy

Khu vực : Một phần Rạch Cam Nhỏ, Rạch Ngã Cái – P Long Hòa – Q Bình Thủy-TPCT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 10:00 đến 10:30

Điện lực Bình Thủy

Khu vực : Tổ 16 + 17 – KV Bình Yên B – Rạch Cam nhỏ – P Long Hòa – Q Bình Thủy-TPCT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

Điện lực Bình Thủy

Khu vực : Rạch Ông Hương – KV Bình yên B – P Long Hòa – Q Bình Thủy-TPCT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Bình Thủy

Khu vực : Rạch Cam Nhỏ – KV Bình Yên A – P Long Hòa -Q Bình Thủy-TPCT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Thới Lai

Khu vực : Một phần ấp Đông Hòa, Xã Đông Thuận, huyện Thới Lai

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực : Một phần xã Thới Hưng – Huyện Cờ Đỏ – TPCT.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Cái Răng

Khu vực : Đường Trần Hưng Đạo nối dài – P. Lê Bình quận Cái Răng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Cái Răng

Khu vực : Một phần KV Phú Thạnh , Phú Thuận A – P. Tân Phú Cái Răng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Bình Thủy

Khu vực : Kho 303, từ hẻm 22 đến hẻm 38 + 48 – KV tổ 3 + 5 + 10 + 18 -Đường Huỳnh Phan Hộ, Đoạn cuối đường Hồ Trung Thành – P Trà An – Q Bình Thủy-TPCT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực : Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực : Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực : Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực : Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực : Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Thới Lai

Khu vực : Một phần ấp Đông Hiển A, Xã Đông Thuận, huyện Thới Lai

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Bình Thủy

Khu vực : KDC Cái Sơn-Hàng Bàng-KV Bình Dương-P Long Tuyền-Q Bình Thủy-TPCT

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Bình Thủy

Khu vực : Thuộc trạm KDC Cái Sơn Hàng Bàng,một phần KV Bình Dương-P Long Tuyền Q Bình Thủy TP Cần Thơ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực : Một phần xã Thới Hưng – Huyện Cờ Đỏ – TPCT.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực : Một phần xã Thới Hưng – Huyện Cờ Đỏ – TPCT.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực : Một phần xã Thới Hưng – Huyện Cờ Đỏ – TPCT.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 12:30 đến 14:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực : Một phần xã Thới Hưng – Huyện Cờ Đỏ – TPCT.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực : Một phần xã Thới Hưng – Huyện Cờ Đỏ – TPCT.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực : Một phần xã Thới Hưng – Huyện Cờ Đỏ – TPCT.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp